خخخ مرد های زن مرده خخخ

مـــــردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند


بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند


خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل مـــی برند


دشت داغ سینـــــه ی خـــــود ، لاله پرور می کنند


چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــــــی شوند


خاک زیر پای خود ، از گریه ، هــــــی ! تر می کنند


روز و شب با عکــس او ، پیوسته صحبت می کنند


دیده را از خون دل ، دریای احمــــــــر مــــی کنند


در میان گریه هاشان ، یک نظر ! با قصد خیــــــر


بر رخ ناهیـــــــد و مینـــــــــا و صنــــــوبر می کنند


بعدٍ چنــــــدی کز وفات جانگــــــــداز ! او گذشـــت


بابت تسلیّت خـــــــود ! فکــــر دیگــــــر مـــی کنند


دلبری چون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال


جانشیـــــــــن بی بدیل یار و همســـــــر می کنند


کـــــــــج نیندیشید فکــر همســـــــر دیگر نیَند


قهقههاز برای بچـــه هاشان ، فکر مـــــــادر مـــی کنندخنده

 

خندهخندهخنده

خخخ ب جون خودتون فقط برا بچه هاشون میخوانا

 

/ 731 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهشید

***************************** مهم اینه که پشتوانه ات کی هست** مهم نیست کی جلو روت قرار میگیره** *****************************

مهشید

***************************** مهم اینه که پشتوانه ات کی هست** مهم نیست کی جلو روت قرار میگیره** *****************************

مهشید

***************************** مهم اینه که پشتوانه ات کی هست** مهم نیست کی جلو روت قرار میگیره** *****************************

حسن

برای بدست آوردنت نمی جنگم ! به تکّدی قلبت هم نمی آیم !دوستت دارم ،فارغ از داشتنت ..

حسن

-------------------------_(/_\) -------------------------,((((^`/- ------------------------((((--(6-/- ----------------------,(((((-,,----/ --,,,_--------------,(((((--\"._--,',; -((((\\-,...-------,((((---\----`,@) -)))--;'----`"'"'""((((---(------´´ (((--\------------(((------/ -))-|----------------------| ((--|--------.-------'---- -| ))--/-----_-'------`t---,.') (---|---y;---,-""""-./---/\-- )---/-.\--)-\---------`/--/ ---|.\---(-(-----------\-\' ---||-----//----------\\'| ---||------//-------_\\'|ا ---||-------))-----|_\--|| ---/_/-----|_/----------|| ---`'"------------------\_| برات اسب گذاشتم که زود بیای فقط اسب سواری که بلدی ؟؟ آپم هروز خوشحال میشم که بیای هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر روز اپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

علیرضا

تصادفِ چشمانم با نگاهِ تو یک دنیا خسارت داشت و من سالهاست مشغول جبرانش هستم در بعضی حادثه ها مرگ بهتر از زندگیست

یه دختر تنها

هنگامی که برای انسان های روی زمین آرزوی سعادت و خیر میکنی ، نیروی درونت به تمامی انسانهای پاک طینت متصل میشود، و تو راهی میشوی برای عبور تمامی دعاهای خیر... آنگاه انرژی دعاهای خیرو برکت انسانهای روی زمین ؛ وارد زندگیت میشود .

صنم

خیلی خیلی جااالللب بود

صنم

خیلی خیلی جااالللب بود